SVENSKA KENNELKLUBBENS BIBLIOTEK

   

Personuppgiftspolicy

Axiell Sverige AB samlar in och behandlar personuppgifter på uppdrag av bibliotek som använder bibliotekssystemet Mikromarc. Personuppgifterna sparas för att biblioteken ska kunna administrera utlån och tillhandahålla andra tjänster till sina användare. Upplysningarna som samlas in är i huvudsak adressuppgifter, översikt över lånat och reserverat material, samt översikt över eventuell skuld till biblioteket. Våra nättjänster använder kakor (cookies) för att minnas inloggningsuppgifter, samt för att säkerställa användningen av applikationen.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig, du kan också kräva att uppgifterna rättas eller tas bort. Tag kontakt med ditt bibliotek som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Det enskilda biblioteket är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna som registreras om deras låntagare. Verkställande direktör (Administrerende direktør) i Axiell Sverige AB ansvarar för behandlingen av personuppgifterna i bibliotekssystemet Mikromarc.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna sparas för att biblioteken ska kunna administrera utlån av böcker och annat material till låntagarna, samt tillhandahålla andra tjänster.

Personuppgifterna som samlas in

Mikromarc sparar följande personuppgifter om bibliotekens låntagare:
 • Namn
 • Adress
 • Eventuell tillfällig adress
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Val för hur låntagaren önskar ta emot meddelanden, via e-post, SMS eller som brev
 • Låntagargrupp (barn, vuxen etc.)
 • Föredraget språk
 • Låntagar-id:n (lånekort)
 • PIN/säkerhetskod (krypterad)
 • Biblioteksenhet
 • Personnummer
 • Klass (om låntagaren är skolelev)
 • Information om barn/huvudman (när biblioteket och låntagaren önskar detta)
 • Information om vårdnadshavare/god man (när biblioteket och låntagaren önskar detta)
 • Uppgift om eventuell spärr för nya lån, samt orsak till och datum för spärrning
 • Foto av låntagaren (enbart hos bibliotek som använder detta)
 • Meddelande till låntagaren
 • Internt memo (tjänsteanteckningar och liknande)
 • Tillträde till öppet bibliotek
 • Aktiva lån
 • Sparad lånehistorik
 • Arkiverade utlånsmeddelanden (utsända krav, ersättningskrav och aviseringar)
 • Aktiva reservationer
 • Aktiva fjärrlånsbeställningar
 • Tidskriftsabonnemang
 • Användning av webbplats (webbloggar raderas veckovis)
 • Kakor (cookies)

Kakor

Kakor (cookies) är små textfiler som placeras i din dator när du laddar ned en nätsida. I Mikromarc används kakor i följande tjänster:
 • Mikromarc Webbsök
 • Mikromarc Mobilwebb
 • Mikromarc+ för personalen
Kakorna används för att säkerställa användningen av applikationen, bl.a. för att komma ihåg inloggningsuppgifter. Axiell Sverige AB använder inte kakor för att generera statistik, och vi kan inte spåra din användning av Mikromarc tillbaka till dig som enskild användare.

Det finns två typer av kakor: Den ena typen sparar en fil i användarens dator, beständig kaka (persistent cookies). Denna fil används normalt till att komma ihåg användarens preferenser och inställningar mellan uppkopplingar (http-sessioner). Den andra typen av kaka är en temporär fil (session cookie). Den sparas enbart under aktivt bruk och raderas så fort webbläsarens fönster stängs. Ingen personlig information om användaren sparas. I Mikromarc används bägge typerna. Beständig kaka används för att spara användarens språkval. Temporära kakor används för att skydda mot dataangrepp.

Det är inte tillåtet att spara och använda kakor utan att användaren är informerad om vad de används till, målet med att spara information och hur informationen blir använd. Genom att fortsätta använda Mikromarc godtar du att kakor sparas i din dator, genom att de flesta webbläsare automatiskt sparar dessa.

Om du inte godtar användning av kakor, kan användning av kakor stängas av i inställningarna för webbläsare. Mikromarc använder kakor för att säkerställa användningen av applikationen. Om du inte godtar användning av kakor kommer webbplatsen till stora delar inte att fungera, det anbefalls därför att du inte stänger av användning av kakor.

Laglig behandling av personuppgifter

Den huvudsakliga grunden för behandling av personuppgifter finns i Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) Artikel 6 1 a): ”Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål”.

I vissa fall är lagringen också baserad på GDPR Artikel 6 1 C) ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige”. Biblioteken är ålagda att samla in statistikunderlag över användningen av biblioteken. Statistikunderlagen är inte identifierbara på personnivå och levereras till Kungliga biblioteket.

Tillgång till och radering av personuppgifter

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter som sparats om dig inom en månad. Notera att en viss del personuppgifter är nödvändiga att spara för att du ska kunna vara låntagare vid biblioteket. Menyvalet i Mig & Mitt ger insyn till nästan all information bibliotekssystemet har sparat om dig. Tag kontakt med ditt bibliotek om du önskar utvidgad insyn i personuppgifterna, eller önskar att uppgifter rättas eller raderas.

Personuppgiftsansvarig i Axiell

Axiell Sverige AB, Axiell Norge AS och Axiell Finland Oy behandlar data för bibliotek i Sverige, Norge och Finland.

Frågor angående skydd av personuppgifter i bibliotekssystemet Mikromarc kan ställas till Data Protection Officer Ann Maelerts (Epost: dpo@axiell.com).