SVENSKA KENNELKLUBBENS BIBLIOTEK

   
Om oss
Komihåglistan är tom

Böcker

På fackbiblioteket kan du ta del av vår stora boksamling med över 5 000 titlar av hundlitteratur. Här finns även stamböcker, register och mikrofilm förvarat.
Mycket av materialet är unikt och vårt uppdrag är att göra det tillgängligt och bevara det för framtiden. Därför finns det inte till hemlån utan måste studeras på plats.

Artiklar

Det finns över 10 000 katalogiserade artiklar som är av varierande innehåll och längd. Bland annat kan du hitta presentationer av domare, uppfödare, veterinärmedicinska artiklar, raspresentationer, bokrecensioner och registreringsstatistik.
Av upphovsrättsliga skäl får vi inte lägga ut artiklarna i sin helhet på internet. Du är välkommen att studera artiklarna på plats. Kopiering är endast tillåtet för eget privat bruk.

Kontakt

För frågor rörande böcker kontakta Britt Gustavsson på telefon 08-795 31 46 eller e-post britt.gustavsson@skk.se

För frågor rörande artiklar kontakta Berit Rinnert via e-post berit.rinnert@skk.se
 
Besök kan göras enligt överenskommelse. Kontakta Britt Gustavsson för tidsbokning på telefon 08-795 31 46 eller e-post britt.gustavsson@skk.se

Besöksadress

Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Postadress

Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna

Läs mer på www.skk/bibliotek